Geran Digitalisasi PKS Selangor

Inisiatif Oleh
Kerajaan Negeri Selangor

 
Urus Setia

Jimat 50%

Tuntut sekarang sehingga RM5,000!

Geran Digitalisasi PKS Selangor Kelayakan Pemohon

 • Berdaftar di bawah undang-undang yang berkaitan di Malaysia.
 • Syarikat sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh rakyat Malaysia.
 • Untuk PKS yang mempunyai alamat berdaftar dan beroperasi di Selangor sahaja.
 • Sudah beroperasi sekurang-kurangnya selama 1 tahun.
 • Harus mempunyai perolehan jualan tahunan berjumlah sekurang-kurangnya RM300,000 dan tidak melebihi RM3 juta.
 • Terhad kepada 1 permohonan bagi setiap PKS sahaja.PKS dibenarkan memohon untuk 3 perkhidmatan digital dengan 1 atau lebih pembekal perkhidmatan yang disahkan oleh Sidec.

Dokumen Yang Diperlukan

Sdn Bhd

 • Borang deklarasi
 • Profil syarikat dari SSM
 • Penyata kewangan yang telah diaudit (2020) atau akaun pengurusan 12 bulan terkini atau kenyataan untung dan rugi 12 bulan terkini
 • Penyata bank syarikat untuk 2 bulan terkini
 • Perihal perniagaan (Isi borang permohonan dalam talian SIDEC)
 • Invois dan Pesanan Perkhidmatan

Milikan Tunggal

 • Borang deklarasi
 • Profil syarikat dari SSM
 • Penyata kewangan yang telah diaudit (2020) atau akaun pengurusan 12 bulan terkini atau kenyataan untung dan rugi 12 bulan terkini
 • Penyata bank syarikat untuk 6 bulan terkini
 • Perihal perniagaan (Isi borang permohonan dalam talian SIDEC)
 • Invois dan Pesanan Perkhidmatan

Aliran Proses

1

Pendaftaran

Permohonan geran dibuka untuk PKS / Pembekal Perkhidmatan Digital

2

Penilaian

Permohonan disemak oleh Jawatankuasa Penilaian Khas

3

Kelulusan

PKS dan Pembekal Perkhidmatan Digital yang lulus akan menerima notifikasi melalui emel
(21 hari bekerja)

4

Pengaktifan

Digitalisation systems akan dilaksanakan dalam tempoh 1 bulan

5

Bukti Pengaktifan

Pembekal Perkhidmatan Digital harus menghantar bukti pengaktifan dan melaporkan kepada SIDEC
*Templat laporan akan disediakan

6

Pembayaran Geran

Pembayaran geran kepada akaun bank Pembekal Perkhidmatan Digital
(21 hari bekerja)

**Nota: Jika projek gagal dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan, pembayaran geran akan ditangguhkan.

Maklumat

 • Hanya boleh menghantar permohonan di Laman Web Portal SIDEC.
 • Setelah PKS yang dihantar akan menerima Company ID melalui e-mel, ID ini penting untuk tindak lanjut masa depan.
 • Sebut harga tidak boleh digunakan untuk menghantar, hanya Pesanan Perkhidmatan & Invois.
 • PKS hanya dapat memilih TSP atau DSP, tidak boleh melaksanakan 2 bersama.
 • Geran ini adalah sokongan untuk perkhidmatan selama 1 tahun sahaja.
 • Amaun had maksimum adalah RM 5k sahaja.

Borang Permohonan
Section 5 of 5: Digital solution fill up way

Memohon Di Sini: https://www.sidec.com.my/selangorgrant2021/

Pendaftaran akan tutup pada 12 tengah hari, 31 Okt 2021

Sila isi Section 5 seperti berikut: